Word lid

De Nederlandse Vereniging voor Parijs en omgeving is er voor alle Nederlanders die hier wonen of werken, permanent of tijdelijk!

De leden van de vereniging kunnen aan al onze activiteiten deelnemen. Dit is dan wel gratis of tegen een gereduceerd tarief. Leden ontvangen ook een paar keer per jaar ons informatieblad Onder Ons. Hierin vindt u gezellig leesvoer, en informatie over onze activiteiten.

Vele handen maken licht werk, dus mocht u actief willen worden in de vereniging of heeft u ideeën voor activiteiten? Of heeft u eerst nog vragen voordat u lid wordt?  Neem dan gerust contact op met een van onze bestuursleden via erwin@nlvp.fr.

Contributie

Het Bestuur streeft ernaar de vaste en administratieve kosten en de tarieven voor evenementen zo laag mogelijk te houden dus voor 2024 gelden, ondanks de hoge inflatie dit jaar, dezelfde tarieven als in 2023 zoals die zijn goedgekeurd tijdens de Algemene Leden Vergadering dit jaar:

De lidmaatschapstarieven luiden vanaf 1 januari 2024 als volgt:

  • Gezinnen of andere samenlevingsvormen 45 €
  • Enkel persoon 35 €
  • Jongeren tot 25 jaar 20 €  

U kunt lid worden en uw jaarlijkse contributie betalen via de volgende HELLO ASSO LINK

Door uw lidmaatschap profiteert u van de ledenkorting tot 50% en soms hoger bij deelname aan onze activiteiten. Onze vereniging is verbonden met HelloAsso, een Franse organisatie met een zeer gebruikersvriendelijk platform ter administratieve ondersteuning van meer 200.000 clubs en verenigingen voor o.a. het innen van contributies en deelnemersbijdragen aan activiteiten. Het gebruik van het platform is gratis en het wordt o.m. gefinancierd uit vrijwillige bijdragen van verenigingen en gebruikers. Onze Vereniging steunt HelloAsso met een jaarlijkse donatie dus u hoeft, indien gewenst, de gevraagde donatie bij gebruik van HelloAsso niet te voldoen.

Wij verzoeken u de contributie voor 2024 voor 15 januari over te maken middels HelloAsso waarbij u gebruik kunt maken van de volgende link: HELLO ASSO LINK

Ook kunt u betalen per overboeking als u lid wilt worden of uw contributie wilt betalen o.v.v. ‘Contributie’ en uw naam met de volgende gegevens:

Union Néerlandaise pour Paris et ses Environs

Rekeningnummer IBAN – FR36 2004 1000 0102 8599 5V02 058 – BIC: PSSTFRPPPAR

Meld u aanmelding en overboeking dan aan onze penningmeester Erwin Kuijltjes via erwin@nlvp.fr

Welkom bij onze vereniging!

Het bestuur

Les informations contenues dans la demande d’adhésion ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et pourront donner lieu à exercice du droit individuel d’accès auprès de l’Association dans les conditions prévues par la délibération n° 80 du 1/4/1980 de la Commission Informatique et Liberté. 

Geef een reactie