Disclaimer/Privacy

Copyright en inhoud:
Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door het bestuur van denederlandsevereniging.com Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.
Het tegeltje logo is ontworpen door Jeroen Stam. De tulpenfoto op de achtergrond van de pagina’s komt van www.SylviaHartmann.com.

Externe informatie:
Deze website bevat links naar websites of naar webpagina’s van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan. De site is evenmin verantwoordelijk voor de reactie’s die gepost worden op de nieuwsdienst en de inhoud van nieuwsberichten die niet door de beheerder geschreven zijn.

Linken naar deze site:
Het is de gebruiker van www.nlvp.fr toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, een koppeling aan te brengen tussen uw site en de site www.nlvp.fr. Indien u een banner wenst te plaatsen neemt u dan contact op met de webmaster.

Melding van schending van privacy:
Indien u meent dat nlvp.fr een onrechtmatige inbreuk pleegt op uw privacy, wordt u verzocht om de Nederlandse vereniging daarvan meteen per elektronische post van op de hoogte te brengen via de contactpagina. Wij zullen al onze mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en maatregelen te treffen.

Hoe wij  uw persoonlijke gegevens gebruiken:

Uw persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, aantal gezinsleden, betalingsgegevens) worden slechts gebruikt voor zover nodig voor de doelstelling van onze vereniging. De gegevens, waaronder uw e-mailadres worden gebruikt om u te informeren over onze eigen activiteiten en die van anderen, die mogelijk ook voor u interessant kunnen zijn.

Daarnaast worden uw gegevens ook gebruikt voor de organisatie van die activiteiten. Daarbij kan het nodig zijn, bijv. voor toegangscontrole, dat deze gegevens aan derden werden verstrekt die betrokken zijn bij de organisatie. Deze derde partijen mogen de gegevens uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn.

Uw gegevens worden niet aan andere derden verstrekt, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

We gebruiken de gegevens ook voor inning van contributie of andere verschuldigde geldbedragen.

Uw gegevens worden verder gebruikt voor analysedoeleinden.

U kunt bij ons opvragen welke gegevens over u worden verwerkt  en u kunt ook een verzoek doen ter correctie of verwijdering van uw gegevens via jeanne@nlvp.fr

De gegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de doeleinden van onze vereniging en voor het voldoen aan wettelijke bewaartermijnen.

Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met onze mail list provider, die werkt volgens de Europese privacy- en beveiligingsregels. Hun servers en back-ups staan binnen de Europese Unie en uw gegevens verlaten de EU niet.

 

 

Geef een reactie