Uitnodiging Cleveringa-lezing 29 november 2022

Uitnodiging van het Comité Parijs Cleveringa-lezing

 Aan de leden van de Nederlandse Vereniging voor Parijs en omstreken

Cleveringa-bijeenkomst dinsdag 29 november 19:00 uur

Brasserie Mollard, 115 rue Saint-Lazare 75008 Paris

image002.jpg

Tijdens de Tweede Wereldoorlog, op 26 november 1940, kwam professor Cleveringa in verzet tegen het ontslag van twee joodse collega’s, de hoogleraren Meijers en David.

Om deze beroemde protestrede te gedenken nodigen wij uit om deel te nemen aan de Cleveringa-bijeenkomst die dit jaar op dinsdag 29 november plaats zal vinden.

Dit jaar hebben we de eer prof. dr R.A.M. (Rick) Honings ** te mogen verwelkomen. Het thema van de lezing zal zijn “Een koloniale ramp. De Krakatau-uitbarsting van 1883″.

De avond begint om 19:00 uur. Kosten voor de lezing en cocktail dinatoire (kosten 41,50 € p.p.)

Plaats: Brasserie Mollard, 115 rue Saint-Lazare 75008 Paris

Opgave en betaling via HelloAsso https://www.helloasso.com/associations/de-nederlandse-zaken-gemeenschap-in-frankrijk/evenements/cleveringalezing-2022

Voor vragen en informatie: comite-parijs@cleveringalezing.fr

Mocht u Alumni in uw omgeving kennen dan danken wij u bij voorbaat dit bericht onder hun aandacht te brengen.Ook niet-Alumni en partners of vrienden die interesse hebben zijn ook van hartelijk welkom.

Wij hopen u in groten getale te mogen verwelkomen.

Met Leidsche groet,

Het Comité Parijs: mr Hendrik Klinkert (1981), mr Paul Wisselink (1988) 

*Samenvatting:

Een koloniale ramp. De Krakatau-uitbarsting van 1883

Het eiland van vuurrazernij’. Met die woorden typeerde schrijver Louis Couperus de Krakatau. De vulkaan was zo beroemd, dat hij hem op zijn rondreis door Nederlands-Indië met eigen ogen wilde zien en erover schreef in Oostwaarts (1923). Veertig jaar daarvoor, op 27 augustus 1883, was de vulkaan in alle hevigheid uitgebarsten. De kracht van de eruptie was ongekend en veroorzaakte tientallen meters hoge tsunami’s die de kusten overspoelden, met tienduizenden doden tot gevolg. De ramp was de eerste die buiten de landsgrenzen plaatsvond en zoveel aandacht kreeg in Nederland. Dat kwam omdat Indië in 1883 nog een kolonie van Nederland was. Op verschillende plaatsen werden liefdadigheidsactiviteiten georganiseerd, waaraan schrijvers van naam en faam meewerkten. Omdat de ramp tot de verbeelding sprak, heeft die ook zijn sporen nagelaten in de literatuur, vooral in jeugdboeken. In deze lezing gaat Rick Honings in op de literaire verwerking van de ramp in het licht van het koloniale verleden.

**Beknopt CV:

Prof. dr R.A.M. (Rick) Honings is Scaliger hoogleraar aan het Leiden University Centre for the Arts in Society.