Ter herinnering aan Ger Luijten, directeur van de Fondation Custodia

De besturen van de FANF en de NLVP zijn beide zeer geschokt door het plotselinge overlijden van Ger Luijten, directeur van de Fondation Custodia in Parijs.

We hebben meer dan een jaar geleden Ger Luijten ontmoet voor een interview met hem over de Fondation Custodia. Dat interview is op 18 december gepubliceerd op de FANF-website.

Deze ontmoeting werd gevolgd door privé-rondleidingen van Ger voor NLVP-leden door de expositie “Schilderen in de open lucht’ begin dit jaar, en op 14 december jl. (enkele dagen voor zijn overlijden) door een overzichtstentoonstelling van de tekeningen en aquarellen van Léon Bonvin (1834-1866).

Wij hebben Ger tijdens die gelegenheden leren kennen als een veelzijdige, gulle en zeer erudiete en artistieke man.

Veelzijdig omdat hij zich niet beperkte tot een toelichting op de getoonde kunstwerken, maar ook met enthousiasme vertelde over de inrichting van het museum; de gebruikte materialen en kleuren en de met zorg uitgekozen verlichting. Met hetzelfde ‘laagdrempelige’ enthousiasme vertelde hij over het ‘waarom’ van recente aankopen die het museum had gedaan.

Ger was gul met zijn kennis over de prenten en schilderijen, de 17e Nederlandse meubelstukken de herkomst ervan en de gebruikte technieken. Zijn opleiding als tekenleraar, gevolgd door een universitaire studie kunstgeschiedenis, maakte dat hij de door de kunstenaars gebruikte technieken doorzag en kon waarderen.

Maar Ger Luijten was vooral een erudiete man en een geboren verteller, die zijn kennis op een aanstekelijke en voor iedereen toegankelijke manier overdroeg. Zijn artistieke inslag gaf hem een trefzekere smaak die tot uitdrukking kwam in de inrichting van het museum, het beheer van de kunststukken en de aankoop ervan.

De titel van het eerder genoemde interview met Ger over de kunstverzameling van de Fondation Custodia luidde: “Waar een klein land groot in kan zijn: de Fondation Custodia in Parijs”. Met Ger Luijten is een grote Nederlander heengegaan, groot in Frankrijk en ver daarbuiten.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw en kinderen en naar het bestuur en medewerkers van de Fondation Custodia. Voor allen is, op verschillende wijze, het overlijden van Ger Luijten een immens verlies.

Namens het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Parijs en Omstreken
Gerry Sciarone, voorzitter 
Namens het bestuur van de Fédération Associations Néerlandaises en France
Nanno Wams, voorzitter