Eenmalige verlaging contributie 2021

Tijdens de algemene ledenvergadering die plaatshad op 4 november jl. is besloten om de contributie voor het lidmaatschap van de vereniging voor 2021 eenmalig met de helft te verlagen. Gedurende de corona-epidemie is het immers nauwelijks mogelijk om activiteiten te organiseren, waardoor er minder door de vereniging wordt uitgegeven dan onder normale omstandigheden.

De lidmaatschapstarieven  vanaf nu tot en met 31december 2021 luiden als volgt:

  • Gezinnen of andere samenlevingsvormen      22,50 €
  • Enkel persoon                                                 17,50 €
  • Jongeren tot 25 jaar                                        10,00 €  

U kunt lid worden of uw lidmaatschap voor 2021 voldoen via  https://necd8432.odns.fr/wordt-lid/ .