Algemene ledenvergadering 2023

Algemene ledenvergadering NLVP

zaterdag 15 april 2023 om 11.00 uur

Le Standard, 1 boulevard Mont Parnasse, 75007 Paris

Het bestuur nodigt alle leden uit deel te nemen aan de algemene ledenvergadering, die plaatsvindt op 15 april 2023 in de bovenzaal van Le Standard, 1 bld Montparnasse, 75006 Paris (metro Duroc, lijn 10 en 13).

De agenda luidt als volgt.

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Goedkeuring notulen ALV van 9 april 2022, zie de Onder Ons van mei 2022, Onder-Ons-Mei_2022.pdf
 4. Verslag van de penningmeester en de kascommissie
 5. Goedkeuring jaarverslag en decharge penningmeester
 6. Begroting 2023 en vaststelling contributie 2024
 7. Verkiezing van de voorzitter, bestuursleden en de kascommissie

  De huidige voorzitter Gerry Sciarone en de huidige vice-voorzitter en lid van de kascommissie Erik van der Most stellen zich niet meer verkiesbaar.

Indien u belangstelling heeft voor een van deze functies wordt u verzocht dat vóór 1 april 2023 te melden via gerry@nlvp.fr .

 1. Plannen voor 2023
 2. Rondvraag
 3. Sluiting

Na de vergadering is er de mogelijkheid om voor eigen rekening samen te lunchen in Le Standard.

U wordt verzocht uw deelname uiterlijk 14 april te melden via gerry@nlvp.fr en vermeld dan ook of u al dan niet blijft lunchen.

Indien u per volmacht wilt stemmen kunt u dit melden via gerry@nlvp.fr

N.B. De algemene ledenvergadering is uitsluitend toegankelijk voor leden die hun lidmaatschapsgeld 2023 hebben voldaan. U kunt dit alsnog doen via contributie-2023

We zien uw komst graag tegemoet!