28 November – Cleveringa lezing

Ingezonden bericht van het Comité Parijs:
Cleveringa lezing
dinsdag 28 november 2023
Tijdens de Tweede Wereldoorlog, op 26 november 1940, kwam professor Cleveringa in verzet tegen het ontslag van twee joodse collega’s, de hoogleraren Meijers en David.
De Alumni van de Leidse Universiteit komen ieder jaar op verschillende
plekken in Nederland maar ook in het buitenland bijeen om deze beroemde
protestrede te gedenken.
Het Comité Parijs organiseert op dinsdag 28 november de Cleveringalezing
alhier. Ook niet-Alumni zijn van harte welkom.
Dit jaar hebben we de eer prof mr. dr. drs. M.P. (Mirjam) Sombroek-van Doorm te mogen verwelkomen. Het thema van de lezing zal zijn ‘Arts en medisch beroepsgeheim’. Wanneer gaat bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling zwijgen over in spreken? In principe zal er wederom een studentspreek(st)er, de winnaar van de LISF prijs, ons vertellen over haar/zijn scriptie/onderzoek.
De lezing zal plaatsvinden bij beeldend kunstenaar Rens Lipsius en binnen het kader van de huidige tentoonstelling ‘Kenya’ – Rens Lipsius Studio/Ideal Artist House no.2 (https://www.renslipsius.com) Rens Lipsius is familie van Justus Lipsius één van de eerste professoren van de Leidse Universiteit. De lezingen zullen gevolgd worden door een cocktail dinatoire.
De avond begint om 18:30 uur.
Kosten voor de lezing en cocktail dinatoire (kosten 48,50 € p.p.)
Plaats: Rens Lipsius Studio/Ideal Artist House no.2 , 159 Quai de Valmy 75010 Paris (Metrolijnen: 4, 5, 7 – Parking Paris gare de l’Est P2)
Opgave en betaling via HelloAsso (klik hier)
Voor vragen en informatie: comite-parijs@cleveringalezing.fr