18 maart – Jaarlijkse fiscale voorlichtingsbijeenkomst KPMG Avocats

Als lid van de NLVP kunt u deze, door de FANF (Fédération des Associations Néerlandaises en France) per Zoom georganiseerde, bijeenkomst bijwonen.Tijdens de digitale bijeenkomst, die om 18 uur begint, is de voertaal Engels en de gepresenteerde documenten zijn in het Nederlands.

De onderwerpen dit jaar zijn:

  1. Fiscale actualiteiten in Frankrijk in 2024
  • Nieuwe fiscale regelgeving met betrekking tot de inkomsten uit de verhuur van gemeubileerde woonruimte voor toeristische doeleinden (Airbnb, …)  – toepasselijk op inkomsten vanaf 2023
  • Erfbelasting: wijziging erfbelasting op vruchtgebruik van geldsommen
  • Vermogensbelasting (IFI): beperking aftrek van leningen voor waardering aandelen in een vennootschap met onroerend goed
  1. Presentatie notariële diensten KPMG Avocats
    Sinds een jaar biedt KPMG Avocats, met vestigen door heel Frankrijk, notariële diensten aan tegen ten hoogste de landelijk geldende wettelijke notaristarieven. Op deze diensten zijn de KPMG Avocats kwaliteitseisen van toepassing (o.a. reactiviteit, …).
  1. Stellen van vragen
    Tijdens de vergadering worden vragen die van tevoren zijn gezonden aan nanno.wams@fanf.fr beantwoord door experts van KPMG Avocats

Aanmelding en uitnodiging

U ontvangt automatisch een uitnodiging indien u op de FANF-website bent geregistreerd als lid van de NLVP.

Bent u lid van de NLVP, maar nog niet als zodanig geregistreerd bij de FANF, registreer u dan nu.

Bent u nog geen lid van de NLVP, word dan alsnog lid en registreer u daarna.